Edslevhytten
Hent printervenlig side...

Ordensreglement for Edslev-hytten

Ude 

 1. Færdsel på nabogrundene er ikke tilladt. Se grænserne på opslagstavlen.
 2. Skån planter og træer
 3. Papir og andet affald må ikke efterlades på grunden. Brug affaldscontaineren eller sækken.
 4. Bål må tændes på den anviste bålplads. Rafter og træ fra skoven må ikke anvendes til bål.
 5. Fiskeri i åen er forbudt.
 6. Under ophold er nydelse af øl og spiritus ikke tilladt, det gælder både ude og inde.
 7. Alt materiel, f. eks. rafter, skal indsamles og anbringes på deres plads.
 8. Shelteren fejes og rengøres efter brug.

Inde 

 1. Pas godt på inventaret. Husk ødelagte og ituslåede ting skal erstattes, anmeldes straks til udlejer.
 2. Brandslukningsmateriel og brandalarm må kun anvendes i tilfælde af brand. Udskiftning af glas koster 100 kr. pr. stk.
 3. Tobaksrygning er forbudt.
 4. Elradiatorerne må ikke tildækkes, da der kan opstå brand.
 5. Vinduer og døre skal lukke, når hytten forlades.
 6. Til brændeovnen må kun anvendes det fremlagte brænde.
 7. Efterlad aske og ikke udbrændte træstykker i brændeovnen, når hytten forlades.
 8. Til opvaskemaskinen må kun bruges det i hytten værende maskinopvaskemiddel.
 9. Vandvarmeren på det store badeværelse slukkes ved afgang.
 10. Ved afrejse stille madrasser på højkant, før man støvsuger.
 11. I perioden 15/11 til 31/3 pålægges lejen kr. 150.- pr. påbegyndt døgn til dækning af varme.

Rengøring ved afrejse

 1. Gulve i alle rum fejes/støvsuges og vaskes med universal rengøringsmiddel. Rengøringsrekvisitter og midler forefindes i skabet på det ene lederrum.
 2. Vaske og toiletter skal rengøres.
 3. Køkken:
  Køleskab skal tømmes og rengøres.
  Sluk ikke for køleskabet.
  Opvaskemaskinen skal tømmes.
  Tag stikket til kaffemaskine og elkedel ud.
  Tøm affaldsspanden.

NB!! Manglende rengøring vil blive udført på lejerens regning.
Gebyr for rengøring minimum 600 kr.

HUSK AT MEDDELE EVT. SKADER OG MANGLER TIL UDLEJER TLF: 2637 9772

 

Edslevshytten
Edslevhytten • Gungdyvej 49 A • 8362 Hørning • info@edslevhytten.dk • Udlejer: Se "Kontakt"